Serigmo Care Kås AB

Fritid och gemenskap för ungdomar och yngre vuxna med stödbehov

Serigmo Care Kås AB 

Korttidsvistelse enligt Lagen om stöd och service, LSS 
Helgläger
Boendeträning
Sportlovsläger
Sommarläger

Ny ägare till KÅS 2020-01-20

Serigmo care har glädjen att meddela att vi förvärvat ytterligare ett företag
denna gång inom LSS, KÅS Omsorgsverksamhet AB
Korttidsvistelse och Kolloverksamhet i Vallentuna.

Tillsammans med KÅS och dess kompetenta och erfarna personalgrupp fortsätter vi bygga vidare på våra gemensamma mål

att tillsammans med den enskilde förbättra hans eller hennes självkänsla, självbild och självständighet.

Med hjälp av våra ledord lyhördhet, engagemang, delaktighet och omtanke.

Charlotte Högman, VD Serigmo care

Vad händer på Serigmo Care Kås AB?

Här ser ni kalendarium över hela året med viktiga datum
Kom till oss på Serigmo Care Kås

Vi vänder oss till ungdomar och vuxna med funktionshindren lindrigt till måttligt utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning och Asperger syndrom/ASD mellan åldrarna 12 - 25 år. Vi finns i Vallentuna.

Vår verksamhet bygger på ett förtroendefullt samarbete med deltagarna, där vi utgår från deras förutsättningar och önskemål. 

I filmen intill ser du hur det vara hos oss .  

© Serigmo Care Kås AB, Fabriksvägen 1 A, 186 32 Vallentuna, Tel: 08 - 511 733 30, E-post: kas@serigmocare.se